Geilomo barnesykehus

En spesialinstitusjon som gir behandlings- og habiliteringstilbud til barn med astma, allergi, eksem og hjertefeil

Behandling av barn

Geilomo er landets eneste spesialsykehus for habilitering av barn og ungdom med astma og andre kroniske lungesykdommer, eksem, allergi og medfødt hjertefeil. Sykehuset er eid av NAAF, og driftes av Rikshospitalet.

Et tilbud for barn og ungdom fra 1.-10. klasse. De minste må ha med en foresatt. Det kan byttes på hvem, og foresatt kan søke om opplæringspenger for oppholdet av tapt inntekt.

Full skole og aktiviteter

Foresatte bor i egne foreldreboliger, Danebo. Barn og ungdom har full skole og andre aktiviteter. Vi ser at mange barn under oppholdet får tettet huller i pensum grunnet mye fravær på skole.

Foresatte har egne program. Søknad går via fastlege eller spesialist hvor det går tydelig frem at henvisning gjelder opphold på Geilomo barnesykehus.

Fantastisk beliggenhet

Sykehusets beliggenhet på Geilo gir fantastiske muligheter for fysisk aktivitet hele året, og personalet har høy kompetanse og lang erfaring i habilitering. Barna introduseres for fysiske aktiviteter, og de lærer å mestre de utfordringene som en kronisk sykdom gir.

Oppholdets lengde kan variere etter hensikt og målgruppe, men er i utgangspunktet på fire-fem uker.

STØTT OSS MED TIPPEMIDLER

Du kan nå velge hvilket lag eller forening som får fem prosent av din spillerinnsats. Last ned forklaring.

NORGES ASTMA - OG ALLERGIFORBUND

NAAF skal være den fremste pådriver for å øke livskvaliteten for alle som er berørt av astma, kols, eksem, allergi og annen overfølsomhet. Besøk NAAF sin webside.

KONTAKTINFORMASJON

Adresse: Øvre Eikervei 14,
3048 Drammen Se kart.
Konto. Nr. 2200 12 27525
Epost: naaf.drammen@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/drammenogomegn