Lokallaget avholder ekstraordinært årsmøte på møterom i 2. Etasje på Vardar. Årsmøtet skal behandle regnskap og budsjett. Alle medlemmer er velkomne. Det vil serveres baguetter og kake. Påmelding med eventuelle mathensyn til : naaf.drammen@gmail.com

Adresse:

Øvre Eiker vei 14, 3048 Drammen.